Ulbølle Frugthave og Nøddelund.

Frugthaven.

Ulbølle har en Frugthave, der ligger langs med cykelstien mod Vester Skerninge. Visionen er at skabe en fælles landsbyhave fyldt med frugttræer og buske. Et sted, hvor vi alle kan gå hen og plukke og spise frugt og bær. Et sted, hvor vi kan være sammen om at skabe et fællesskab af glæde over naturens rigdom. Et sted, hvor fællesskabet omkring det at plante og passe haven også kan være en meningsfyldt del af haven. Et sted, hvor vi kommer i snak med hinanden.

Haven er for alle og til alle! Om vi vil nyde frugten eller arbejdet er op til os selv, vi kan gøre det ene eller det andet alt efter lyst. Visionen er at skabe en have til glæde for os alle.

Haven er anlagt på Svendborg kommunes grund, som en initiativgruppe har fået lov at beplante til et fælles formål. Planter, flis, hegn osv. er finansieret ved hjælp af søgte fondsmidler og arbejdet er primært baseret på frivillig arbejdskraft på arbejdsdage.

Der søges fortsat fondsmidler til planter, redskaber, skur, græsslåmaskine osv., så haven fortsat kan udvikles og vedligeholdes lettest muligt.

Vores håb er, at flere og flere vil deltage i arbejdet og på den måde være med til at skabe en levende have, der udvikler sig alt efter hvem der bruger haven.

Der vil være planter, der tiltrækker insekter og sommerfugle for at opnå så stor befrugtning og liv i haven som mulig, men ellers bestræber vi os på kun at plante spiselige ting. Det gælder både for buske, træer, krydderurter og blomster, så haven bliver et ”spisekammer”.

Målet er at haven skal være en frodig og duftende have til glæde for fællesskabet i Ulbølle.

Nøddelunden.

Ved Karl Madsensvej ligger der en indgang til en offentlig sti og i forlængelse af den ligger Nøddelunden. Her har vi plantet spisekastanjer, hasselnøddetræer og valnødder, så der om nogle år vil være nødder i store mængder. Tidligere plantede man valnødder og kastanjer for at ens børnebørn skulle få glæde af dem 25 år senere. Men vi har plantet træer, der hurtigt bærer frugt og allerede efter et par år begynder at give udbytte.

I første omgang har vi fået fældet nogle etablerede træer for at give lys og luft til de nye nøddetræer. Der er lagt flis omkring dem for at begrænse ukrudtsmængden og de er omsluttet af rør for at beskytte dem mod at blive spist af områdets dyr. Der står de nu og vokser stille og roligt og i fred og ro. På længere sigt skal der arbejdes på at etablere ”trampestier” i området, så vildnisset holdes nede og adgangen til nødderne bliver let. Alle er så velkommen til allerede nu at gå tur i området og trampe løs det bedste man kan på vej hen til træerne. På længere sigt vil vi lave arbejdsdage i området, men i første omgang har vi koncentreret arbejdet omkring frugthaven.


Kontakt:

Alle er meget velkommen til at henvende sig til Initiativ gruppen, hvis du/I har lyst til at deltage i arbejdet omkring de to fælleshaver

Navne og email

Poul Sørensen; pouls47@gmail.com 24423174

Hanne Arildskov; hannearildskov@hotmail.com 24662631

Per Lorenzen; perlorenzen.hjem@gmail.com 27636550

Kim Jonstoft; kimnojo@hotmail.com 30429790

Tordis Måstrup; tordis@maastrup.dk 40119766

Janni Høerning; jannihoerning@mail.com 26225707

Jacob Hansen; moreteasir@gmail.com 50544344

Annette Preisler; a.preisler@yahoo.dk 29843339

Der bliver sat sedler op på Brugsens opslagstavle om arbejdsdage.

Arbejdsdagene annonceres også på Facebook siden Ulbølle og Omegn.

Uanset alder og fysisk formåen er der mulighed for at være en del af fællesskabet i haverne.